Werkwijze

Met welk probleem kunt u bij ons terecht?

Uitsluitend voor gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts!

Wat kunt u van de huisartsenpost verwachten?

Wie de Huisartsenpost belt, krijgt een goed opgeleide assistente aan de lijn. De assistente vraagt naar uw gegevens en uw klachten. Zij is opgeleid om af te wegen welke hulp het best geboden kan worden. Vaak kan zij u al telefonisch advies geven. Indien nodig, overlegt zij met één van de huisartsen, of verbindt zij u door met een huisarts. Zo nodig wordt met u een afspraak gemaakt op de post. Op de Huisartsenpost beschikt de huisarts over assistentie en een goed uitgeruste spreekkamer; er zijn meer mogelijkheden voor onderzoek dan bij u thuis.

Vervoer

Voor vervoer naar de Huisartsenpost moet u zelf zorgen. In gevallen waarbij vervoer niet verantwoord is, zoals hartinfarcten en ernstige longaandoeningen, kan één van de huisartsen bij u aan huis komen. Indien nodig, wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.

Voor het vervoer van onze huisartsen werken wij samen met speciaal opgeleide chauffeurs van BAS-Ambulance Service Zij zijn in het bezit van een reanimatiediploma en kunnen de huisarts in geval van spoedgevallen bijstaan. Ook onderhouden zij tijdens de visites het contact met de huisartsenpost.

Wat verwacht de huisartsenpost van u?

De volgende gegevens zijn nodig als u de post belt:

  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Naam van uw huisarts
  • Uw (eventuele) medicatie
  • Uw Burgerservicenummer
  • Uw verzekeringsnummer

De telefoonlijnen van de post worden zeer veel gebruikt. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Tarieven

Telefonisch advies; € 25,00

Consult; € 106,50

Visite: € 159,50

Herhalingsrecept € 25,00

Rapportage aan eigen huisarts

Uw huisarts ontvangt steeds een verslag van uw bezoek aan de Huisartsenpost.

 Opname van telefoongesprekken

Onze telefoongesprekken worden opgenomen en een bepaalde tijd bewaard. Zo kunnen we bij misverstanden, klachten en fouten de gang van zaken makkelijker reconstrueren.