Bezoekers tevreden over Huisartsenpost ’t Hellegat

Bezoekers tevreden over Huisartsenpost ’t Hellegat

Uit een publieksenquête van RTV Rijnmond en de andere regionale omroepen blijkt dat veel bezoekers van huisartsenpost ‘t Hellegat zijn tevreden over de manier waarop ze worden geholpen. Wel is er nogal wat onduidelijkheid over hoe lang patiënten moeten wachten op hun behandeling.

De online-enquête werd landelijk door 15.000 mensen ingevuld. In Zuid-Holland reageerden 1.500 mensen. Van hen bezocht driekwart afgelopen jaar de huisartsenpost.

Ruim 80% in Zuid-Holland is tevreden over het bezoek. Zo zijn ze te spreken over hoe dokters naar hen hebben geluisterd en hoe ze zijn behandeld.

Het merendeel (65%) vindt ook dat ze vriendelijk te woord worden gestaan als ze met de huisartsenpost bellen voor een afspraak.

De cijfers in Zuid-Holland komen nagenoeg overeen met de landelijke gemiddelden. Dat geldt ook de noodzaak van het bezoek aan de huisartsenpost.

De meeste mensen vonden dat het nodig was om te gaan. Slechts 3% vindt achteraf dat het bezoek had kunnen worden uitgesteld totdat de eigen huisarts beschikbaar weer was.