Klachten

Heeft u een klacht met betrekking tot uw behandeling op de post of bejegening aan de telefoon?

Wij vragen u deze per brief in te dienen bij onze klachtenfunctionaris op ons hoofdkantoor t.a.v. Klachtenfunctionaris.

Huisartsenpost ’t Hellegat

Kerkstraat 26

3286 AK Klaaswaal

U kunt uw klacht ook mailen naar info@haphellegat.nl

 

Wilt u in uw brief tenminste aangeven:

  • Uiteenzetting van uw klacht
  • Datum van het contact
  • Naam en geboortedatum van de patiënt
  • Naam van de klager en verwantschap van de klager tot de patiënt

 

De klachtenfunctionaris neemt zo spoedig mogelijk na het ontvangen van uw brief contact met u op.