LSP

Stel u heeft op een avond, in de nacht of in het weekend met spoed zorg nodig en u komt op de huisartsenpost. Het is spoed, u heeft acute klachten en u bent in paniek. Heeft de zorgverlener op de... Lees meer

Kinderen op de Huisartsenpost

Huisartsenpost ‘t Hellegat hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten en van kinderen in het bijzonder. Bij kinderen tot 18 jaar wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijn kinderzorg en huiselijk geweld. De zorgprofessionals van de... Lees meer

Ebola

Ebola is een zeer ernstige virusinfectieziekte die in West-Afrika voorkomt. De ziekte is besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of met lichaamsvloeistoffen van een patiënt. Tegen de ziekte is nog geen vaccin of medicijn beschikbaar. Patiënten die door... Lees meer